Står du i vårdkö för besvär med knä, axel, höft eller rygg? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Atleva Specialistvård har med sina ortopedklinker HandCenter och FotCenter siktat mot att utöka med fler specialistområden inom ortopedi.

Hösten 2023 startade vi vår nya specialist klinik;  Atleva Ortopedi, i Göteborg. Här träffar du läkare med hög kompetens inom all ortopedi såsom axlar, höfter, knän och rygg. Våra läkare är alla specialister inom ortopedi med lång erfarenhet.

Vi har stor kunskap av skador och överbelastningar i samband med idrott på alla nivåer, från yttersta elit till ”glad motionär”. Vi erbjuder en komplett vårdkedja med mottagning, operation och rehabilitering där vi utreder och behandlar våra patienter. MR, slätröntgen, laboratorium och neurofysiologi finns i samma byggnad.

Vi arbetar för att du som patient ska mötas av en effektiv vård med hög kvalité, ett personligt engagemang och omhändertagande.

Vi har moderna operationssalar med senaste tekniken och vi utför alla typer av operationer i lokalbedövning eller narkos. De flesta ingrepp sker i dagkirurgi d.v.s. du går hem samma dag, men möjlighet finns att övernatta vid större kirurgi.

Våra fysioterapeuter behandlar, diagnostiserar och rehabiliterar ett stort antal diagnoser vilket är optimalt för hög kvalité och god kontinuitet.

Värdegrund

För att vi och verksamheten skall kunna utvecklas har vi gemensamt tagit fram ett antal värdeord som utgör basen för hur vi bemöter varandra och hur verksamheten utformas.

Våra värdeord är:

Kompetens

 • Vi skapar förutsättningar för kompetensutveckling.
 • Vi tar alla ansvar för att hålla oss uppdaterade.
 • Genom att fråga varandra höjer vi den kollektiva kompetensen.

Empati

 • Hos oss är alla viktiga, därför visar vi varandra respekt och behandlar varandra så som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi är lyhörda för varandras behov.
 • Vi strävar efter att skapa en positiv stämning genom en öppen kommunikation och feedback.

Helhetssyn

 • Vi ser hela människan i alla möten.
 • Vi stannar till och tänker hela vägen för både patient och verksamhet.
 • Rätt person på rätt plats.

Kvalitét

 • Vi strävar efter hög kvalitet.
 • Vi utvärderar och förbättrar vår verksamhet kontinuerligt.
 • Vi är nyfikna, modiga och lösningsfokuserade.

 

Svenska korsbandsregistret

Svenskt korsbandsregister innehåller huvudsakligen uppgifter om korsbandsoperationer hos personer i Sverige men också uppgifter om personer med korsbandsskada som inte opererats.

Registret startades den 1 januari 2005 på initiativ av flera korsbandskirurger i Sverige.

Registeransvarig är Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset

Syfte och mål

 • Följa utveckling inom svensk korsbandskirurgi beträffande operationsmetoder, väntetider, vårdform och resultat.
 • Följa icke kirurgiskt behandlade korsbandsskador, vårdform och resultat.
 • Skapa en tillförlitlig grund för lokal utvärdering av behandlingsresultat.
 • Möjliggöra gemensamma undersökningar av epidemiologisk eller prospektivt randomiserad karaktär.

För mer information klicka här.

Svenska ledprotesregistret

Alla enheter som utför ledproteskirurgi i Sverige registrerar sina operationer i Ledprotesregistret. Registret finns till för att du som patient ska få bästa möjliga vård när du får en knä- eller höftprotes inopererad.

Läs mer här.

Samarbetspartners

Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för vidare handläggning.

Du som står i vårdkö inom ortopedi-knä, höft eller axel-kirurgi har möjlighet att via vårdgarantin söka vård på Atleva Ortopedi  via vårt vårdavtal med Region Skåne, avtalsnr.: 1601476.

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen vantetider.se