Står du i vårdkö för besvär med knä, axel, höft eller rygg? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Hur fungerar kortison?

Kortison bildas i kroppen men kan också tillverkas som läkemedel. Det är effektivt mot bland annat inflammation, ledsvullnad och smärttillstånd.
Vid injektion i en led, sentunnel eller ett senfäste sprids kortisonen inte nämnvärt ut i kroppen och ger därför sällan biverkningar utanför injektionsområdet.

Vad händer vid en lokal kortisoninjektion?

Injektionen kan leda till en övergående ökad smärta, som ger med sig inom några dygn. Kortisonets effekt är minskad värk, svullnad samt stelhet. Detta kan komma snabbt, men full effekt kan dröja upp till 3- 4 veckor.

Om effekten är otillräcklig eller besvären kommer tillbaka kan en ny injektion ges.

På injektionsstället kan det ske en färgförändring i huden eller en liten fördjupning kan uppstå. Detta inträffar oftast efter upprepade injektioner på samma ställe.  Orsaken till detta är s.k. fettvävsatrofi vilket innebär att en del av underhudsfettet tillbakabildas lokalt kring området för kortisoninjektionen.

Vad skall man tänka på efter en lokal kortisoninjektion?

Vanligtvis finns det inga begränsningar för normal aktivitet efter injektionen.

Kontakta din läkare om injektionen leder till feber, stark rodnad eller om du har några andra frågor.