Står du i vårdkö för besvär med knä, axel, höft eller rygg? Då kan vi hjälpa dig. Läs mer här.

Fysioterapeut

Åse Hautau

Åse har en magisterexamen i fysioterapi och har varit verksam som fysioterapeut sedan 1998. Åse har arbetat på Fysioterapi Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i över 20 år, i huvudsak med rehabilitering vid ortopediska skador och har sedan många år, rehabilitering vid sjukdomstillstånd och skador i fot och fotled som sitt specialområde. Under flertalet år var hon en av nyckelpersonerna i fotteamet på Fysioterapin SU Mölndal och var engagerad i arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med besvär och skador i fot och fotled. Sedan 2018 är Åse en del av styrgruppen för Svenska Nationella Fotledsregistret (Swedankle).

Jobbar på klinik: